Τιμές στις: 23-05-2018 17:20:09
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
BOCH BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 1,640 0,00 1,640 -0,010 1,640 1,622 72.502,000 44.493
CYTR CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD. 0,00 0,00 0,238 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DEM ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,422 0,422 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,610 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LI LCP Holdings and Investments Public Ltd 0,00 0,006 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LOG LOGICOM PUBLIC LTD 1,500 0,00 1,500 0,040 1,500 1,500 193,500 129
LUI LOUIS PLC 0,00 0,029 0,029 -0,003 0,033 0,029 1.146,500 39.504
TSH A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,143 0,003 0,143 0,142 14.840,000 104.000
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ACT ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 0,023 0,00 0,023 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AGRO ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΑΓΡΟΥ Η "ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜ.ΛΤΔ 0,00 0,810 0,810 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AIAS AIANTAΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ANC ΑΜΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,195 0,00 0,195 0,00 0,00 0,00 0,00 0
APE A&P(ANDREOU&PARASKEVAIDES) ENT. PUBL.CO.LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
APOL APOLLO INVESTMENT FUND PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ARI JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,016 0,00 0,016 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ATL ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 0,00 0,00 1,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0
BLUE BLUE ISLAND PLC 0,00 0,00 0,580 0,00 0,580 0,580 1.160,000 2.000
CBH CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,120 0,00 0,120 0,120 1.704,000 14.200
CCC ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ. ΛΤΔ 0,00 0,500 0,500 0,00 0,500 0,500 3.450,000 6.900
CCCT C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMP.LTD 0,036 0,00 0,036 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CFI ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,296 0,296 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CJ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CLA CLARIDGE PUBLIC LTD 0,027 0,00 0,027 0,00 0,00 0,00 0,00 0
COS ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,032 0,00 0,00 0,00 0,00 0
COV ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,035 0,00 0,035 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CTC CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD 0,250 0,00 0,250 0,00 0,250 0,250 2.381,250 9.525
CTO 0,00 0,00 0,010 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DISP 0,00 0,00 0,048 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOD ΔΩΔΩΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOME DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,276 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELF ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELMA ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 0,170 0,00 0,170 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ERME Ermes Department Stores 0,00 0,061 0,061 0,001 0,061 0,061 3.640,000 60.000
FBI ALKIS H. HADJIK.(FROU-FROU BISCUITS) PUB.LT 0,240 0,00 0,240 0,00 0,00 0,00 0,00 0
FWW WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD 0,108 0,00 0,108 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GAP G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD 0,126 0,00 0,126 0,00 0,00 0,00 0,00 0
INF INTERFUND INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,145 0,00 0,145 0,145 217,500 1.500
KAR ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,098 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KEO KEO PLC 0,00 0,00 1,420 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KG K & G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 0,216 0,00 0,216 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KYTH K.KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD. 0,00 0,00 0,100 0,00 0,100 0,100 110,000 1.100
LCH LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,052 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LHH LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,560 0,560 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LIB LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD 1,500 0,00 1,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LPL LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,077 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MINE ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,019 0,019 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MIT Mitsidis Public Company 0,280 0,00 0,280 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MPT MALLOUPAS & PAPACOSTAS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,210 0,210 -0,016 0,210 0,210 80,850 385
PHL PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,00 1,160 0,010 1,170 1,150 7.649,570 6.619
PND ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,050 0,050 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SAL SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,500 0,500 0,00 0,500 0,500 170,500 341
SFS SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD 0,031 0,00 0,031 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SHL STADEMOS HOTELS Plc 0,00 1,290 1,290 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOP TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,060 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UFI UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,016 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UNI UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,042 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VCW ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΛΤΔ 2,900 0,00 2,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VIP VISION INTERNATIONAL PEOPLE GR. PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,210 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
GB051A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB061A13 GRDS 4.50% 1st SERIES 2013 - 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A13 GRDS 4.75% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB081A13 GRDS 5.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB091A13 GRDS 5.25% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A11 GRDS 6.00% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 120,6700 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A13 GRDS 6.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101B11 GRDS 6.50% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A04 GRDS 4,60% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 102,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A05 GRDS 6,10% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 111,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B04 GRDS 6,10% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 108,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B05 GRDS 5,35% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 104,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB152B03 GRDS 4,60% 2nd SERIES 2003-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13G17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13H17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13I17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13J17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13K17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13L17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ABCY ALPHA BANK CYPR LTD BOND 2018 0,00 0,00 98,7500 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HBCS1 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 25,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HBCS2 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 27,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0