Τιμές στις: 21-07-2017 17:20:04
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
BOCH BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 3,290 3,290 -0,010 3,300 3,290 56.096,080 17.030
CYTR CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD. 0,208 0,00 0,208 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DEM ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,369 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,877 0,877 -0,003 0,880 0,877 10.103,760 11.506
LI LCP Holdings and Investments Public Ltd 0,00 0,00 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LOG LOGICOM PUBLIC LTD 0,00 1,060 1,060 -0,010 1,060 1,060 1.590,000 1.500
LUI LOUIS PLC 0,037 0,00 0,037 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TSH A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,139 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ACT ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 0,029 0,00 0,029 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AGRO ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΑΓΡΟΥ Η "ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜ.ΛΤΔ 0,00 0,00 0,850 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AIAS AIANTAΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,009 0,00 0,009 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ANC ΑΜΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,108 0,00 0,00 0,00 0,00 0
APE A&P(ANDREOU&PARASKEVAIDES) ENT. PUBL.CO.LTD 0,00 0,00 0,092 0,001 0,095 0,092 2.671,000 29.000
APOL APOLLO INVESTMENT FUND PUBLIC CO.LTD 0,140 0,00 0,140 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ARI JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,029 0,00 0,029 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ATL ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 0,00 1,170 1,170 -0,010 1,170 1,170 1.170,000 1.000
BLUE BLUE ISLAND PLC 0,00 0,00 0,335 -0,018 0,335 0,335 1.675,000 5.000
CBH CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,176 0,006 0,176 0,170 3.119,720 17.936
CCC ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ. ΛΤΔ 0,00 0,00 0,624 0,022 0,625 0,605 15.231,480 24.695
CCCT C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMP.LTD 0,00 0,039 0,039 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CFI ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,133 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CHCH Ch. Charilaou Group Plc 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CJ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 0,020 0,00 0,020 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CLA CLARIDGE PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,029 0,002 0,029 0,029 58,000 2.000
COS ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,060 0,00 0,00 0,00 0,00 0
COV ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,035 0,00 0,035 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CPIH CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 0,260 0,00 0,260 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CTC CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD 0,270 0,00 0,270 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CTO 0,00 0,00 0,016 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DISP 0,00 0,00 0,045 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOD ΔΩΔΩΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,003 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOME DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,275 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELF ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 0,256 0,00 0,256 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELMA ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ERME Ermes Department Stores 0,00 0,078 0,078 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EXE CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,096 0,00 0,00 0,00 0,00 0
FBI ALKIS H. HADJIK.(FROU-FROU BISCUITS) PUB.LT 0,259 0,00 0,259 0,00 0,00 0,00 0,00 0
FWW WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD 0,215 0,00 0,215 -0,015 0,220 0,207 1.060,000 5.000
GAP G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HCM HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,090 0,00 0,00 0,00 0,00 0
INF INTERFUND INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,131 0,131 -0,001 0,131 0,131 943,200 7.200
ISXI ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,043 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KEO KEO PLC 0,00 0,00 1,100 0,00 1,100 1,100 330,000 300
KG K & G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,151 0,151 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KYTH K.KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD. 0,00 0,00 0,110 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LCH LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 0,00 0,084 0,084 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LHH LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,460 0,460 -0,010 0,470 0,460 792,000 1.700
LPL LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 0,092 0,00 0,092 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MINE ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,022 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MIT Mitsidis Public Company 0,00 0,00 0,370 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MPT MALLOUPAS & PAPACOSTAS PUBLIC COMPANY LTD 0,185 0,00 0,185 0,00 0,00 0,00 0,00 0
NEM ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PES ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,216 0,216 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PGE Pierides Holdings Plc 0,043 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PHL PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 1,130 1,130 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PND ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,060 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PROP A.L.PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (M) 0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PTL Primetel Plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
REG REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ROL ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 0,036 0,00 0,036 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ROY ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD 0,043 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SAL SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,324 0,00 0,324 0,00 0,324 0,324 324,000 1.000
SFS SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,011 0,011 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SHL STADEMOS HOTELS Plc 1,250 0,00 1,250 0,00 1,250 1,250 250,000 200
TOP TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,057 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UFI UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,018 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UNI UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,126 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VCW ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΛΤΔ 0,00 0,00 3,050 0,080 3,070 2,970 59.715,120 19.674
VIP VISION INTERNATIONAL PEOPLE GR. PUBLIC LTD 0,270 0,00 0,270 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
GB051A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB061A13 GRDS 4.50% 1st SERIES 2013 - 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A13 GRDS 4.75% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB021A16 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,6900 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB081A13 GRDS 5.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB091A13 GRDS 5.25% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A07 GRDS 4.50% 1st SERIES 2007-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A11 GRDS 6.00% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 120,6700 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A13 GRDS 6.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101B11 GRDS 6.50% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB102A07 GRDS 4,50% 2nd SERIES 2007-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB103A07 GRDS 4.50% 3rd SERIES 2007-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB105A07 GRDS 4.50%, 5rd SERIES 07 - 2 0,00 0,00 102,9500 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A02 GRDS 5,60% 1st SERIES 2002-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A03 GRDS 5,10% 1st SERIES 2003-20 0,00 0,00 104,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A04 GRDS 4,60% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 102,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A05 GRDS 6,10% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 112,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B03 GRDS 4,60% 1st SERIES 2003-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B04 GRDS 6,10% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 108,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B05 GRDS 5,35% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 104,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB152B03 GRDS 4,60% 2nd SERIES 2003-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13A17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13B17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13C17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13D17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13G17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13H16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13I16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13J16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13L16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ABCY ALPHA BANK CYPR LTD BOND 2018 0,00 0,00 99,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HBCS1 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 26,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HBCS2 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 28,2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0