Τιμές στις: 23-02-2018 17:20:10
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
BOCH BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 2,365 2,375 -0,005 2,395 2,350 53.852,520 22.832
CYTR CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD. 0,234 0,00 0,234 0,002 0,234 0,232 5.169,470 22.140
DEM ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,448 0,008 0,450 0,438 12.845,900 29.087
HB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,570 0,570 -0,012 0,594 0,570 11.651,610 20.361
LI LCP Holdings and Investments Public Ltd 0,00 0,006 0,006 -0,001 0,006 0,006 592,000 101.400
LOG LOGICOM PUBLIC LTD 1,330 0,00 1,330 -0,010 1,330 1,330 7.182,000 5.400
LUI LOUIS PLC 0,00 0,00 0,027 0,00 0,028 0,026 31,820 1.193
TSH A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,153 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ACT ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 0,024 0,00 0,024 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AGRO ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΑΓΡΟΥ Η "ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜ.ΛΤΔ 0,00 0,810 0,810 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AIAS AIANTAΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ANC ΑΜΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,130 0,00 0,00 0,00 0,00 0
APE A&P(ANDREOU&PARASKEVAIDES) ENT. PUBL.CO.LTD 0,00 0,00 0,151 0,00 0,00 0,00 0,00 0
APOL APOLLO INVESTMENT FUND PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,158 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ARI JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,00 0,009 0,009 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ATL ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 0,00 1,350 1,350 0,010 1,350 1,350 742,500 550
BLUE BLUE ISLAND PLC 0,570 0,00 0,570 0,010 0,570 0,560 3.769,000 6.700
CBH CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,140 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CCC ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ. ΛΤΔ 0,00 0,470 0,470 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CCCT C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMP.LTD 0,00 0,00 0,038 -0,002 0,038 0,038 1.064,000 28.000
CFI ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,188 0,188 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CHCH Ch. Charilaou Group Plc 0,00 0,014 0,014 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CJ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 0,00 0,015 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CLA CLARIDGE PUBLIC LTD 0,00 0,026 0,026 0,00 0,00 0,00 0,00 0
COS ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,050 0,00 0,00 0,00 0,00 0
COV ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,035 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CTC CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,272 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CTO 0,00 0,00 0,014 0,00 0,00 0,00 80.404,800 6.700.400
DISP 0,00 0,00 0,045 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOD ΔΩΔΩΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOME DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,276 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELF ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 0,290 0,00 0,290 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELMA ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 0,200 0,00 0,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ERME Ermes Department Stores 0,065 0,00 0,065 0,002 0,065 0,063 1.371,250 21.298
EXE CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
FBI ALKIS H. HADJIK.(FROU-FROU BISCUITS) PUB.LT 0,00 0,00 0,230 0,00 0,00 0,00 0,00 0
FWW WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD 0,127 0,00 0,127 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GAP G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,139 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HCM HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,029 0,00 0,00 0,00 0,00 0
INF INTERFUND INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,142 0,142 0,001 0,142 0,142 7.100,000 50.000
ISXI ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,043 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KAR ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,098 0,00 0,098 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KEO KEO PLC 1,300 0,00 1,300 0,020 1,300 1,300 7.280,000 5.600
KG K & G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,179 0,179 0,010 0,179 0,169 2.853,030 16.380
KYTH K.KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD. 0,00 0,100 0,100 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LCH LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 0,00 0,054 0,054 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LHH LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,470 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LIB LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD 1,500 0,00 1,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LPL LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 0,00 0,074 0,074 -0,006 0,075 0,074 1.492,000 20.000
MINE ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,018 0,018 0,001 0,018 0,018 180,000 10.000
MIT Mitsidis Public Company 0,310 0,00 0,310 -0,020 0,310 0,310 313,100 1.010
MPT MALLOUPAS & PAPACOSTAS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,220 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PES ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,244 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PHL PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,00 1,140 0,030 1,150 1,130 5.843,900 5.110
PND ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,065 0,00 0,065 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PROP A.L.PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (M) 0,006 0,00 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PTL Primetel Plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
REG REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ROL ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 0,036 0,00 0,036 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SAL SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,400 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SHL STADEMOS HOTELS Plc 1,470 0,00 1,470 -0,010 1,470 1,470 735,000 500
TOP TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,058 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UFI UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,016 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UNI UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,056 0,009 0,056 0,056 5,550 100
VCW ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΛΤΔ 2,820 0,00 2,820 0,040 2,820 2,800 6.049,600 2.160
VIP VISION INTERNATIONAL PEOPLE GR. PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,210 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
GB051A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB061A13 GRDS 4.50% 1st SERIES 2013 - 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A13 GRDS 4.75% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB081A13 GRDS 5.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB091A13 GRDS 5.25% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A11 GRDS 6.00% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 120,6700 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A13 GRDS 6.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101B11 GRDS 6.50% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A04 GRDS 4,60% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 102,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A05 GRDS 6,10% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 111,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B03 GRDS 4,60% 1st SERIES 2003-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B04 GRDS 6,10% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 108,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B05 GRDS 5,35% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 104,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB152B03 GRDS 4,60% 2nd SERIES 2003-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13C17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13D17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13G17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13H17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13I17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13J17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13K17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13L17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ABCY ALPHA BANK CYPR LTD BOND 2018 0,00 0,00 98,7500 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HBCS1 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 27,0000 0,00 27,0000 27,0000 16.416,0000 608
HBCS2 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 26,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0