Τιμές στις: 24-11-2017 17:20:09
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
BOCH BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 2,630 0,010 2,650 2,630 63.855,480 24.207
CYTR CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD. 0,00 0,220 0,220 -0,006 0,220 0,220 2.200,000 10.000
DEM ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,380 0,380 -0,010 0,382 0,380 8.891,000 23.388
HB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,670 0,00 0,670 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LI LCP Holdings and Investments Public Ltd 0,00 0,004 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LOG LOGICOM PUBLIC LTD 0,00 1,230 1,230 -0,020 1,240 1,230 11.398,000 9.200
LUI LOUIS PLC 0,033 0,00 0,033 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TSH A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 0,177 0,00 0,177 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ACT ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 0,024 0,00 0,024 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AGRO ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΑΓΡΟΥ Η "ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜ.ΛΤΔ 0,00 0,00 0,850 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AIAS AIANTAΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ANC ΑΜΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,139 0,00 0,139 0,00 0,00 0,00 0,00 0
APE A&P(ANDREOU&PARASKEVAIDES) ENT. PUBL.CO.LTD 0,142 0,00 0,142 0,00 0,143 0,142 3.555,000 25.000
APOL APOLLO INVESTMENT FUND PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,147 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ARI JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,014 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ATL ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 0,00 1,250 1,250 0,00 1,250 1,250 1.250,000 1.000
BLUE BLUE ISLAND PLC 0,360 0,00 0,360 0,010 0,360 0,359 3.629,400 10.100
CBH CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,170 0,170 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CCC ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ. ΛΤΔ 0,00 0,00 0,495 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CCCT C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMP.LTD 0,040 0,00 0,040 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CFI ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,161 0,161 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CHCH Ch. Charilaou Group Plc 0,00 0,00 0,014 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CJ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,018 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CLA CLARIDGE PUBLIC LTD 0,029 0,00 0,029 0,00 0,00 0,00 0,00 0
COS ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,060 0,00 0,060 0,00 0,00 0,00 0,00 0
COV ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,035 0,00 0,035 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CTC CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD 0,00 0,230 0,230 -0,014 0,230 0,230 513,820 2.234
CTO 0,00 0,014 0,014 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DISP 0,00 0,00 0,045 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOD ΔΩΔΩΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOME DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,275 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELF ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,296 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELMA ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 0,200 0,00 0,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ERME Ermes Department Stores 0,00 0,069 0,069 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EXE CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,096 0,00 0,00 0,00 0,00 0
FBI ALKIS H. HADJIK.(FROU-FROU BISCUITS) PUB.LT 0,225 0,00 0,225 -0,012 0,225 0,225 450,000 2.000
FWW WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD 0,00 0,170 0,170 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GAP G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,154 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HCM HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 0,090 0,00 0,090 0,00 0,00 0,00 0,00 0
INF INTERFUND INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,130 0,00 0,130 0,00 0,130 0,130 2.600,000 20.000
ISXI ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,043 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KEO KEO PLC 0,00 0,00 1,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KG K & G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,157 0,157 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KYTH K.KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD. 0,00 0,00 0,109 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LCH LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 0,070 0,00 0,070 0,001 0,070 0,063 1.575,330 24.783
LHH LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,520 0,00 0,520 0,020 0,520 0,520 676,000 1.300
LIB LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,985 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LPL LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,087 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MINE ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,017 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MIT Mitsidis Public Company 0,00 0,00 0,360 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MPT MALLOUPAS & PAPACOSTAS PUBLIC COMPANY LTD 0,210 0,00 0,210 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PES ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,330 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PHL PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 1,110 1,110 -0,020 1,110 1,110 700,410 631
PND ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,064 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PROP A.L.PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (M) 0,003 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PTL Primetel Plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
REG REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ROL ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,036 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ROY ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD 0,043 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SAL SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,390 0,390 -0,031 0,390 0,390 1.423,500 3.650
SHL STADEMOS HOTELS Plc 0,00 0,00 1,470 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOP TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,058 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UFI UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,018 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UNI UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,114 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VCW ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΛΤΔ 0,00 0,00 2,920 0,010 2,940 2,910 60.203,600 21.340
VIP VISION INTERNATIONAL PEOPLE GR. PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,210 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
GB051A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB061A13 GRDS 4.50% 1st SERIES 2013 - 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A13 GRDS 4.75% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB021A16 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,6900 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB081A13 GRDS 5.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB091A13 GRDS 5.25% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A07 GRDS 4.50% 1st SERIES 2007-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A11 GRDS 6.00% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 120,6700 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A13 GRDS 6.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101B11 GRDS 6.50% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB102A07 GRDS 4,50% 2nd SERIES 2007-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB103A07 GRDS 4.50% 3rd SERIES 2007-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB105A07 GRDS 4.50%, 5rd SERIES 07 - 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A02 GRDS 5,60% 1st SERIES 2002-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A03 GRDS 5,10% 1st SERIES 2003-20 0,00 0,00 104,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A04 GRDS 4,60% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 102,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A05 GRDS 6,10% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 111,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B03 GRDS 4,60% 1st SERIES 2003-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B04 GRDS 6,10% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 108,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B05 GRDS 5,35% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 104,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB152B03 GRDS 4,60% 2nd SERIES 2003-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13A17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13B17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13C17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13D17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13G17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13H16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13H17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13I16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13I17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13J16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13J17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13K17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13L16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ABCY ALPHA BANK CYPR LTD BOND 2018 0,00 0,00 99,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HBCS1 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 27,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HBCS2 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 29,0000 0,00 29,0000 29,0000 58.000,0000 2.000