Τιμές στις: 26-05-2017 17:20:04
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
BOCH BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 3,340 0,00 3,340 0,060 3,340 3,290 574.063,150 172.308
CYTR CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD. 0,00 0,00 0,198 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DEM ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,390 0,00 0,390 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,915 0,915 0,012 0,915 0,915 183,000 200
LI LCP Holdings and Investments Public Ltd 0,00 0,00 0,006 0,00 0,006 0,006 12,000 2.000
LOG LOGICOM PUBLIC LTD 1,100 0,00 1,100 0,00 1,100 1,090 11.005,000 10.050
LUI LOUIS PLC 0,037 0,00 0,037 -0,001 0,038 0,037 208,680 5.628
TSH A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,137 -0,003 0,139 0,137 2.343,000 17.000
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ACT ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 0,027 0,00 0,027 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AGRO ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΑΓΡΟΥ Η "ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜ.ΛΤΔ 0,00 0,00 0,850 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AIAS AIANTAΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,008 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ANC ΑΜΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,125 0,00 0,00 0,00 0,00 0
APE A&P(ANDREOU&PARASKEVAIDES) ENT. PUBL.CO.LTD 0,00 0,00 0,070 0,00 0,070 0,070 2.137,100 30.530
APOL APOLLO INVESTMENT FUND PUBLIC CO.LTD 0,00 0,134 0,134 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ARI JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,034 0,00 0,034 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ATL ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 1,210 0,00 1,210 0,010 1,210 1,190 3.969,400 3.305
BLUE BLUE ISLAND PLC 0,00 0,395 0,395 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CBH CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,135 0,135 0,00 0,135 0,135 2.450,250 18.150
CCC ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ. ΛΤΔ 0,534 0,00 0,534 0,00 0,540 0,530 24.676,270 46.019
CCCT C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMP.LTD 0,00 0,039 0,039 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CFI ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,100 0,100 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CHCH Ch. Charilaou Group Plc 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CJ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 0,020 0,00 0,020 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CLA CLARIDGE PUBLIC LTD 0,032 0,00 0,032 0,002 0,032 0,032 32,000 1.000
COS ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,060 -0,006 0,060 0,060 240,000 4.000
COV ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,035 0,00 0,035 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CPIH CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 0,260 0,00 0,260 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CTC CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD 0,00 0,254 0,254 -0,011 0,254 0,254 71,880 283
CTO 0,016 0,00 0,016 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DISP 0,055 0,00 0,055 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOD ΔΩΔΩΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,002 -0,002 0,002 0,002 44,000 22.000
DOME DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,275 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELF ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 0,284 0,00 0,284 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELMA ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 0,004 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ERME Ermes Department Stores 0,076 0,00 0,076 0,001 0,076 0,073 969,280 13.101
EXE CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,096 0,00 0,00 0,00 0,00 0
FBI ALKIS H. HADJIK.(FROU-FROU BISCUITS) PUB.LT 0,00 0,00 0,238 0,003 0,238 0,238 476,000 2.000
FWW WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD 0,218 0,00 0,218 0,011 0,218 0,205 283,090 1.334
GAP G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD 0,153 0,00 0,153 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HCM HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 0,090 0,00 0,090 0,00 0,00 0,00 0,00 0
INF INTERFUND INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,132 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ISXI ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,043 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KEO KEO PLC 0,00 0,00 1,100 0,00 1,100 1,080 1.081,960 1.000
KG K & G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,174 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KYTH K.KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD. 0,076 0,00 0,076 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LCH LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 0,00 0,084 0,084 0,00 0,084 0,084 50,400 600
LHH LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,500 0,500 0,025 0,500 0,500 2.000,000 4.000
LPL LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,077 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MINE ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,023 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MIT Mitsidis Public Company 0,00 0,00 0,333 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MPT MALLOUPAS & PAPACOSTAS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,176 0,176 0,00 0,00 0,00 0,00 0
NEM ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PES ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,270 0,270 -0,030 0,270 0,270 72,900 270
PGE Pierides Holdings Plc 0,043 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PHL PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 1,150 0,00 1,150 0,010 1,150 1,150 3.565,000 3.100
PND ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,068 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PROP A.L.PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (M) 0,006 0,00 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PTL Primetel Plc 0,00 0,00 0,019 0,00 0,00 0,00 0,00 0
REG REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ROL ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 0,00 0,036 0,036 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ROY ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD 0,043 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SAL SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,397 0,00 0,397 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SFS SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SHL STADEMOS HOTELS Plc 1,500 0,00 1,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOP TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 0,00 0,055 0,055 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UFI UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,018 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UNI UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,113 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VCW ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΛΤΔ 3,000 0,00 3,000 0,00 3,010 3,000 10.503,860 3.500
VIP VISION INTERNATIONAL PEOPLE GR. PUBLIC LTD 0,270 0,00 0,270 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
GB051A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB061A13 GRDS 4.50% 1st SERIES 2013 - 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A13 GRDS 4.75% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB021A16 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,6900 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB081A13 GRDS 5.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB091A13 GRDS 5.25% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A07 GRDS 4.50% 1st SERIES 2007-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A11 GRDS 6.00% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 120,6700 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A13 GRDS 6.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101B11 GRDS 6.50% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB102A07 GRDS 4,50% 2nd SERIES 2007-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB103A07 GRDS 4.50% 3rd SERIES 2007-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB105A07 GRDS 4.50%, 5rd SERIES 07 - 2 0,00 0,00 102,9500 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A02 GRDS 5,60% 1st SERIES 2002-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A03 GRDS 5,10% 1st SERIES 2003-20 0,00 0,00 104,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A04 GRDS 4,60% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 102,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A05 GRDS 6,10% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 113,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B03 GRDS 4,60% 1st SERIES 2003-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B04 GRDS 6,10% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 108,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B05 GRDS 5,35% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 104,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB152B03 GRDS 4,60% 2nd SERIES 2003-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13A17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13B17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13C17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13D17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13H16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13I16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13J16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13L16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ABCY ALPHA BANK CYPR LTD BOND 2018 0,00 0,00 95,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HBCS1 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 26,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HBCS2 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 29,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0