Τιμές στις: 24-02-2017 00:00:00
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
BOCH BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 2,810 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CYTR CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD. 0,00 0,00 0,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DEM ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,387 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,841 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LI LCP Holdings and Investments Public Ltd 0,00 0,00 0,009 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LOG LOGICOM PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,789 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LUI LOUIS PLC 0,00 0,00 0,026 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TSH A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,093 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ACT ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,027 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AGRO ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΑΓΡΟΥ Η "ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜ.ΛΤΔ 0,00 0,00 0,960 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AIAS AIANTAΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ANC ΑΜΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,125 0,00 0,00 0,00 0,00 0
APE A&P(ANDREOU&PARASKEVAIDES) ENT. PUBL.CO.LTD 0,00 0,00 0,099 0,00 0,00 0,00 0,00 0
APOL APOLLO INVESTMENT FUND PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,130 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ARI JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,031 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ATL ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 0,00 0,00 1,160 0,00 0,00 0,00 0,00 0
BLUE BLUE ISLAND PLC 0,00 0,00 0,423 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CBH CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,104 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CCC ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ. ΛΤΔ 0,00 0,00 0,310 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CCCT C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMP.LTD 0,00 0,00 0,049 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CFI ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,101 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CHCH Ch. Charilaou Group Plc 0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CJ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,022 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CLA CLARIDGE PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,036 0,00 0,00 0,00 0,00 0
COS ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,060 0,00 0,00 0,00 0,00 0
COV ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,035 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CPIH CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,260 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CTC CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,169 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CTO 0,00 0,00 0,020 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DISP 0,00 0,00 0,055 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOD ΔΩΔΩΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOME DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,275 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELF ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,284 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELMA ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ERME Ermes Department Stores 0,00 0,00 0,090 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EXE CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,117 0,00 0,00 0,00 0,00 0
FBI ALKIS H. HADJIK.(FROU-FROU BISCUITS) PUB.LT 0,00 0,00 0,225 0,00 0,00 0,00 0,00 0
FRH ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0
FWW WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,140 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GAP G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,153 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HCM HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,090 0,00 0,00 0,00 0,00 0
INF INTERFUND INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,108 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ISXI ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KAR ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,122 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KEO KEO PLC 0,00 0,00 0,650 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KG K & G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,143 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KYTH K.KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD. 0,00 0,00 0,076 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LCH LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,052 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LHH LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,320 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LIB LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,040 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LPL LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,088 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MINE ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,017 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MIT Mitsidis Public Company 0,00 0,00 0,354 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MPT MALLOUPAS & PAPACOSTAS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,165 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MSV MODESTOU SOUND & VISION PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,008 0,00 0,00 0,00 0,00 0
NEM ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PES ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,267 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PGE Pierides Holdings Plc 0,00 0,00 0,045 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PHL PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,00 1,180 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PND ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,045 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PROP A.L.PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (M) 0,00 0,00 0,010 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PTL Primetel Plc 0,00 0,00 0,011 0,00 0,00 0,00 0,00 0
REG REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ROL ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,036 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ROY ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SAL SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,290 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SFS SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,029 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SHL STADEMOS HOTELS Plc 0,00 0,00 0,780 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOP TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,054 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UFI UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,018 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UNI UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,188 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VCW ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΛΤΔ 0,00 0,00 2,600 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VIP VISION INTERNATIONAL PEOPLE GR. PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,270 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
GB051A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB061A13 GRDS 4.50% 1st SERIES 2013 - 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A13 GRDS 4.75% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB021A16 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,6900 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB081A13 GRDS 5.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB091A13 GRDS 5.25% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A07 GRDS 4.50% 1st SERIES 2007-20 0,00 0,00 102,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A11 GRDS 6.00% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 104,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A13 GRDS 6.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101B11 GRDS 6.50% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB103A07 GRDS 4.50% 3rd SERIES 2007-20 0,00 0,00 99,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB105A07 GRDS 4.50%, 5rd SERIES 07 - 2 0,00 0,00 102,9500 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A02 GRDS 5,60% 1st SERIES 2002-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A03 GRDS 5,10% 1st SERIES 2003-20 0,00 0,00 104,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A04 GRDS 4,60% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 102,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A05 GRDS 6,10% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 113,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B03 GRDS 4,60% 1st SERIES 2003-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B04 GRDS 6,10% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 108,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B05 GRDS 5,35% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 104,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB152B03 GRDS 4,60% 2nd SERIES 2003-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13A17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13B17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13H16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13I16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13J16 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13L16 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ABCY ALPHA BANK CYPR LTD BOND 2018 0,00 0,00 94,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HBCS1 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 30,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HBCS2 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 31,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0