Τιμές στις: 13-11-2018 17:20:07
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
BOCH BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 1,774 0,00 1,774 0,00 1,774 1,774 7.716,900 4.350
CYTR CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DEM ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,492 0,00 0,492 0,018 0,492 0,474 10.108,000 21.000
HB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,702 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LI LCP Holdings and Investments Public Ltd 0,00 0,005 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LOG LOGICOM PUBLIC LTD 1,360 0,00 1,360 0,00 1,360 1,350 57.385,000 42.500
LUI LOUIS PLC 0,00 0,027 0,027 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TSH A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,140 -0,005 0,140 0,140 700,000 5.000
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ACT ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 0,030 0,00 0,030 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AGRO ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΑΓΡΟΥ Η "ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜ.ΛΤΔ 1,100 0,00 1,100 0,00 0,00 0,00 0,00 0
AIAS AIANTAΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ANC ΑΜΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,139 0,00 0,139 0,00 0,00 0,00 0,00 0
APE A&P(ANDREOU&PARASKEVAIDES) ENT. PUBL.CO.LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
APOL APOLLO INVESTMENT FUND PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ARI JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ATL ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 0,00 1,360 1,360 0,00 0,00 0,00 0,00 0
BLUE BLUE ISLAND PLC 0,660 0,00 0,660 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CBH CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,122 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CCC ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ. ΛΤΔ 0,00 0,470 0,470 -0,010 0,470 0,470 632,150 1.345
CCCT C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMP.LTD 0,00 0,00 0,026 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CFI ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,268 0,268 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CJ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CLA CLARIDGE PUBLIC LTD 0,018 0,00 0,018 0,00 0,00 0,00 0,00 0
COS ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,035 0,00 0,00 0,00 0,00 0
COV ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,035 0,00 0,035 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CPIH CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 0,208 0,00 0,208 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CTC CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,246 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CTO 0,00 0,00 0,012 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DISP 0,00 0,00 0,048 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOD ΔΩΔΩΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,002 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOME DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,276 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELF ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,330 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ELMA ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,176 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ERME Ermes Department Stores 0,00 0,059 0,059 0,00 0,00 0,00 0,00 0
EXIN ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,100 0,00 0,100 0,00 0,00 0,00 0,00 0
FBI ALKIS H. HADJIK.(FROU-FROU BISCUITS) PUB.LT 0,00 0,230 0,230 0,00 0,00 0,00 0,00 0
FWW WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LTD 0,00 0,102 0,102 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GAP G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD 0,128 0,00 0,128 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HCM HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 0,029 0,00 0,029 0,00 0,00 0,00 0,00 0
INF INTERFUND INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,149 0,149 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ISXI ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,043 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KEO KEO PLC 1,300 0,00 1,300 0,00 0,00 0,00 0,00 0
KG K & G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,222 0,012 0,224 0,218 1.912,340 8.664
KYTH K.KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD. 0,00 0,00 0,090 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LCH LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 0,00 0,045 0,045 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LHH LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,540 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LIB LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD 1,220 0,00 1,220 0,00 0,00 0,00 0,00 0
LPL LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,082 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MINE ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,030 0,00 0,030 0,030 332,340 11.078
MIT Mitsidis Public Company 0,00 0,00 0,280 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MPT MALLOUPAS & PAPACOSTAS PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,228 0,228 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PES ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,155 0,155 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PHL PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 1,110 0,00 1,110 0,00 1,110 1,110 111,000 100
PND ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 0,00 0,00 0,053 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PROP A.L.PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (M) 0,004 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ROL ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 0,036 0,00 0,036 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SAL SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 0,00 0,600 0,600 0,00 0,600 0,590 18.473,800 30.878
SFS SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD 0,00 0,00 0,030 0,00 0,00 0,00 0,00 0
SHL STADEMOS HOTELS Plc 1,370 0,00 1,370 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TCAP ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔ. ΔΗΜ.ΕΤ. ΛΤΔ-Κεφαλαιουχικές 0,00 0,00 1,800 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TINC ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜ.ΕΤ ΛΤΔ-Εισοδηματικές 0,00 0,00 0,800 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TINT ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜ.ΕΤ. ΛΤΔ-Διεθνείς 0,00 0,00 0,520 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOP TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 0,00 0,060 0,060 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UFI UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC CO.LTD 0,00 0,00 0,016 0,00 0,00 0,00 0,00 0
UNI UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 0,00 0,042 0,042 0,00 0,00 0,00 0,00 0
VCW ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΛΤΔ 2,600 0,00 2,600 0,020 2,600 2,600 512,200 197
VIP VISION INTERNATIONAL PEOPLE GR. PUBLIC LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
GB051A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB061A13 GRDS 4.50% 1st SERIES 2013 - 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A13 GRDS 4.75% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB071A17 Government Bond(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB081A13 GRDS 5.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB091A13 GRDS 5.25% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A11 GRDS 6.00% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 120,6700 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A13 GRDS 6.00% 1st SERIES 2013-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101A15 Treasury Bills(G) 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB101B11 GRDS 6.50% 1st SERIES 2011-20 0,00 0,00 100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A04 GRDS 4,60% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 102,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151A05 GRDS 6,10% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 111,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B04 GRDS 6,10% 1st SERIES 2004-20 0,00 0,00 108,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
GB151B05 GRDS 5,35% 1st SERIES 2005-20 0,00 0,00 107,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TB13L17 Government Bond(G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Σύμβολο Όνομα εταιρίας Αγορά  € Πώληση  € Τελευταία συναλλαγή  € Διαφορά
(cent)
Υψηλό Ημέρας €
Χαμηλό Ημέρας €
Αξία συναλλαγών  € Όγκος συναλλαγών
ABCY ALPHA BANK CYPR LTD BOND 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HBCS1 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 42,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0
HBCS2 HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD C 0,00 0,00 43,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0